Loading

O mnie

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą i coachem. Ukończyłem studia magisterskie o specjalizacji klinicznej na Uniwersytecie Gdańskim.

Uzyskałem specjalizację I stopnia w zakresie psychologii klinicznej - wpis do Rejestru Polskich Psychologów Klinicznych nr GD 0035.

Jestem certyfikowanym specjalistą terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłem atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne studia podyplomowe  "Podstawy psychoterapii" na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ukończyłem zaawansowany kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jestem współautorem i trenerem programu szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, rodzin adopcyjnych, prowadzenia placówek rodzinnych oraz trenerów i organizatorów rodzicielskiej opieki zastępczej zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jestem powoływany przez Prokuraturę i Policję jako biegły sądowy.

Aktywnie uczestniczę w pracach samorządu zawodowego jako członek zarządu Sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu diagnozy i psychoterapii zdobywałem odbywając staże zawodowe m.in. w II Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (kier. prof. S. Pużyński), Ośrodku dla dzieci autystycznych w Chastre, Belgia (kier. prof. Jean Lerminiaux), a później pracując w II Klinice Psychiatrii AMG (kierownik prof. A Bilikiewicz), Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, Zakładzie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej, Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym „Mrowisko” w Sopocie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim i Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, którym przez wiele lat kierowałem.

Centrum Tworzenia Rozwiązań Centrum Tworzenia Rozwiązań

Marek Hojczyk - psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Adres Adres

Kontakt Kontakt

m.hojczyk@wp.pl